Cyrille FIEROBE
Director
cyrille.fierobe@institutfrancais.ro

Guillaume DUJARDIN
Responsabil misiune pentru cooperarea educativă / Lector francez la Universitatea de Vest
guillaume.dujardin@institutfrancais.ro

 

RELAŢII CU PUBLICUL

Ioana ȚILEA
Secretară relaţii cu publicul
ioana.tilea@institutfrancais.ro

 

CURSURI

Camelia GINTARU
Responsabil cursuri
camelia.gintaru@institutfrancais.ro

Veronica ARSENIE
Asistent lingvistic
veronica.arsenie@institutfrancais.ro

 

CULTURĂ

Delia CRĂCIUN
Responsabilă proiecte culturale şi comunicare
delia.craciun@institutfrancais.ro

Ingrid DIAC
Responsabilă proiecte culturale şi comunicare
ingrid.diac@institutfrancais.ro

 

ADMINISTRAŢIE

Mihaela BĂRBIER
Economist
mihaela.barbier@institutfrancais.ro
Marius PREDA
Informatician, sysadmin
marius.preda@institutfrancais.ro

 

MEDIATECĂ
Flaminia PRODAN
Responsabila Mediatecii
flaminia.prodan@institutfrancais.ro

Roxana BUCUR
Asistentă Mediatecă
roxana.bucur@institutfrancais.ro

 

PERSONAL TEHNIC ŞI DE ÎNTREŢINERE

Florin BĂROIU
Tehnician
florin.baroiu@institutfrancais.ro

Aida CIOLAN

Întreţinere